Enith van Wolde - advocaat 

Enith van Wolde is sinds 2003 werkzaam in de rechtshulp­verlening en advocatuur. In september 2010 heeft ze haar eigen advocaten­kantoor opgericht: Van Wolde Advocatuur.

Voordat Enith als rechtshulp­verlener ging werken, heeft zij enige jaren als promovendus en docent gewerkt bij de Faculteit Rechts­geleerdheid (vakgroep Bestuursrecht) van de Rijks­universiteit Groningen. In 2003 is Enith gepromoveerd op het terrein van het sociale­zekerheids­recht.

Enith is voorzitter van het College van Beroep voor de Examens van de Rijks­universiteit Groningen. Ook is Enith lid van de Raad van Advies van de Rechtswinkel Groningen en van de Commissie bezwaar- en beroep­schriften en klachten van de provincie Fryslân. Vanaf 1 januari 2019 is Enith voorzitter van de Sociale kamer van de bezwarencommissie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

 

Ellen van der Scheer - juridisch medewerker

Ellen van der Scheer werkt sinds juni 2013 gedurende een dag per week als juridisch medewerker bij Van Wolde Advocatuur.

Ellen heeft in 2010 de hbo-deeltijd­opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening afgerond met de specialisaties arbeids- en overeenkomsten­recht en bestuursrecht. Tijdens en na haar studie heeft zij gewerkt in de sociale zekerheid. Zij heeft onder andere ervaring met de Wet werk en bijstand en met regelgeving waar mensen met een beperking veel mee te maken hebben zoals de Wmo, AWBZ en Wajong.


Naast haar werkzaam­heden bij Van Wolde Advocatuur werkt Ellen als juridisch adviseur bij de gemeente Eemsdelta.

Van Wolde Advocatuur | postbus 585 | 9700 AN Groningen | T 06-47871212